Vaccinarea obligatorie în România? Proiectul de Lege asupra vaccinării în România

Proiectul de lege asupra vaccinării adoptat de Senat la 23.10.2017 a fost înscris la data de 09.03.2020, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Principalele prevederi ale proiectului adoptat de Senat:

Art. 1. – (1) Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea activităţii de vaccinare a copiilor şi a adulţilor, pe durata vieţii, în vederea prevenirii şi limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea populaţiei în România.

(2) Prezenta lege garantează şi promovează dreptul persoanelor, în particular dreptul copilului, de a se bucura de bună stare de sănătate prin implementarea măsurilor profilactice de vaccinare”.

Art. 4. – (1) ”Scopul activității de vaccinare a populației este asigurarea dreptului la sănătate individuală și colectivă, prin eliminarea sau reducerea morbidității, invalidității şi a mortalității prin boli transmisibile prevenibile prin vaccinare.

(2) Activitatea de vaccinare este o componentă principală și prioritară a sistemului de sănătate publică prin care se urmărește asigurarea sănătății indivizilor în cadrul unor comunități sănătoase”.

Art. 5. ”Principalele obiective ale activității de vaccinare sunt următoarele:

 1. a) controlul bolilor prevenibile prin vaccinareşi eliminarea lor prin consolidarea vaccinărilor de rutină care să asigure o rată a acoperirii vaccinale,cu antigenele din Calendarul Național de Vaccinare, pentru copii de cel puțin 95%, și o rată a acoperirii vaccinale cu antigenele din vaccinurile opționale la grupurile la risc incluse în PNV de cel puțin 50%;
 2. b) asigurarea continuă a sănătății publice, prin revizuirea constantă a PNV conform dovezilor ştiinţifice privind situaţia epidemiologică în context teritorial şi internaţional;
 3. c) asigurarea accesului egal si echitabil la aceleași servicii, de calitate și inovative, pe întregul teritoriu al României și pentru întreaga populație;
 4. d) creșterea gradului de conștientizare a importanței vaccinării în rândul populației, prin informarea corectă cu privire la modalitățile de prevenție prin vaccinare și prin utilizarea unor instrumente și metode adaptate dezvoltării tehnologice”.

Art. 6. – (1) ”Vaccinarea copiilor cu vaccinurile prevăzute în CNV, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii ori unor grupuri de populaţie este obligatorie.

(2) Situațiile epidemiologice speciale și grupurile de populație ce urmează să fie supuse vaccinărilor obligatorii în aceste situații se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea GTCAV şi/sau la recomandarea OMS”.

Art. 9. – ”Statul român asigură vaccinuri eficace şi sigure, autorizate în mod corespunzător, conform legii”.

Art. 10. – (1) ”Statul român, prin Ministerul Sănătăţii, asigură condiţiile pentru diagnosticul şi tratamentul optim al oricăror reacţii adverse ale vaccinării precum şi compensarea oricăror efecte de durată, dacă sunt dovedite relaţiile de cauzalitate”. 

Art. 12.- (1) ”Serviciul medical de vaccinare include:

 1. a) evaluarea contextului epidemiologic, după caz;
 2. b) anamneză în vederea stabilirii situaţiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;
 3. c) examenul obiectiv pe aparate şi sisteme;
 4. d) informarea şi consilierea părinţilor/reprezentantului legal cu privire la reacţiile postvaccinale şi atitudinea terapeutică în cazul apariţiei lor;
 5. e) inocularea;
 6. f) urmărirea apariţiei RAPI;
 7. g) înregistrarea inoculării şi a eventualelor RAPI, în RENV”. 

Art. 13. – ”Categoriile de vaccinări OBLIGATORII sunt următoarele:

 1. a) vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii, potrivit prevederilor art.6;
 2. b) vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;
 3. c) vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare publice şi private;
 4. d) vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. – ”Categoriile de vaccinări RECOMANDATE sunt următoarele:

 1. a) vaccinările opţionale din afara Calendarului Naţional de Vaccinare pentru copii;
 2. b) vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare al adultului;
 3. c) vaccinarea persoanelor care prezintă afecţiuni cronice şi la care apariţia bolilor infecţioase, care pot fi prevenite prin vaccinare, ar putea duce la decompensarea acestora şi le -ar pune în pericol viaţa; lista privind categoriile de boli cronice, vaccinurile recomandate şi modul de calcul al preţurilor care urmează a fi decontate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS;
 4. d) vaccinarea persoanelor din categoriile de vârstă care prezintă un risc crescut de apariţie a anumitor boli infecţioase;
 5. e) vaccinarea femeilor gravide”.

Art. 15– ”Categoriile de vaccinări OPȚIONALE sunt următoarele:

 1. a) vaccinările recomandate de medic din afara Calendarului Naţional de Vaccinare pentru copii;
 2. b) vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare al adultului şi alte vaccinuri din afara CNV, recomandate de medic;
 3. c) vaccinarea persoanelor care prezintă afecţiuni cronice şi la care apariţia bolilor infecţioase, care pot fi prevenite prin vaccinare, ar putea duce la decompensarea acestora şi le-ar pune în pericol viaţa; lista privind categoriile de boli cronice, vaccinurile recomandate şi modul de calcul al preţurilor care urmează a fi decontate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS;
 4. d) vaccinarea persoanelor din categoriile de vârstă care prezintă un risc crescut de apariţie a anumitor boli infecţioase care pot fi evitate prin vaccinare specifică”.

Art. 23. – La data înscrierii copiilor într-o colectivitate, așa cum este definită de prezenta lege, instituția are obligația de a solicita prezentarea unei adeverințe, emise de către medicul de familie care are în evidența sa persoana respectivă, care să ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinărilor obligatorii. În cazul în care antecedentele vaccinale sunt incomplete, instituţia are obligaţia de a solicita si documentele prevăzute la art. 24 alin.(1)”. 

Art. 26. – ”Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B”.          

https://www.senat.ro/Legis/PDF/2017/17L216FS.pdf

https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L216FG.PDF

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20706

Distribuie dacă ți-a fost de folos acest articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.
You need to agree with the terms to proceed

18 − three =

Meniu