Reprezentarea în procesul de divorţ a soţilor cu reşedinţa în străinătate

În societatea contemporană, divorțul a devenit o realitate din ce în ce mai prezentă, astfel cum rezultă din statisticile efectuate la nivel național.

În orice proces de divorț, soții pot fi asistați de către avocați, pentru a facilita depăşirea inconvenientelor generate de această situație. Principala competenţă a unui avocat de divorţ în Botoşani este aceea de a informa clientul oferind consultantă de specialitate cu privire la drepturile și obligațiile pe care persoanele implicate le au în cadrul procesului de divorţ, precum și în ceea ce privește partajul și încredințarea minorilor, oferind soluţii şi remedii în acord cu interesul părţii reprezentate.

Avocatul de divort din Botosani este un profesionist al dreptului, bun cunoscător al sistemului judiciar, apt să ofere consultanta de specialitate într-un proces de divort, pentru a facilita soluţionare a proces ului de divort într-un termen cat mai scurt.

Pe lângă serviciile de asistentă, un avocat din Botosani poate să ofere şi servicii de reprezentare soţilor cu reşedinţa în străinătate, care nu pot fi prezenţi, dar care doresc să fie reprezentaţi de un avocat profesionist.

Divorțul soților este reglementat prin procedura specială cuprinsă în art. 915 și urm. C. proc. civ. În cadrul acestei proceduri, prezența personală a părților în fața instanțelor de fond este obligatorie, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 921 alin. (1) C. proc. civ., respectiv: dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal, situații în care se prevede că cel în cauză se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.

Aceste dispoziții generale sunt aplicabile și în materia divorțului prin acordul soților, atât în privința semnării cererii de divorț prin acordul soților cât și în faza soluționării cauzei în fața instanței, cu condiția ca situația care împiedică prezența personală a soțului să fie una obiectivă și de durată, dovedită în fața instanței, iar reprezentantul acestuia, avocatul de divort din Botosani, să aibă procură specială autentică, în care să se prevadă expres voința acestuia, inclusiv acordul de a divorța în această formă.

Este adevărat că legiuitorul a prevăzut o reglementare specială în cadrul procedurii de divorț prin acordul soților doar cu privire la semnarea cererii de chemare în judecată.

Astfel, potrivit art. 930 alin. (1) C. proc. civ., cererea va fi semnată de ambii soți sau de un mandatar comun, cu procură specială autentică, însă aceasta nu face inaplicabil textul art. 921 alin. (1) C. proc. civ., care cuprinde o dispoziție de generală aplicabilitate în materie de divorț. Dimpotrivă, considerăm că aceste dispoziții se completează pentru a acoperi ambele etape ale procedurii divorțului prin acordul soților.

Apreciem așadar în sensul că, la data soluționării cererii de divorț prin acord, soții pot fi prezenți prin mandatar cu procură specială autentică, dacă fac dovada existenței uneia dintre situațiile prevăzute de art. 921 alin. (1) C. proc. civ., iar instanța va putea verifica existența consimțământului de a divorța prin acord și stăruința soților în acest sens prin acesta, cu condiția ca niciunul dintre ei să nu fie pus sub interdicție [art. 374 alin. (2) C. civ.].

Distribuie dacă ți-a fost de folos acest articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.
You need to agree with the terms to proceed

six + 9 =

Meniu