Politică de Confidențialitate 

a CABINETULUI INDIVIDUAL DE AVOCAT AIFTINCA IONELA

Cuprins

 1. Introducere
 2. Alte Servicii 
 3. Cine suntem noi? 
 4. Cine sunteți dvs? 
 5. Angajamentul Nostru 
 6. Schimbări 
 7. Întrebări și solicitări
 8. Informațiile Dvs. 
  • Ce fel de informații colectăm despre tine? 
  • De ce colectăm aceste informații?
  • Care este temeiul legal pentru prelucrare?
  • Cât timp stocăm datele? 
  • Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți? 
 9. Marketing
  • Ce fel de date colectăm pentru marketing?
  • Parteneri de marketing
  • Cum puteți renunța la marketing direct?
 1. Care sunt drepturile dvs.?
 2. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

 

1. Introducere

Vă mulțumim pentru interesul față de compania noastră, produsele și/sau serviciile  noastre. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile  dumneavoastră. Aceste informații prezentate în prezentul document (denumit în  continuare „Politică de confidențialitate”) sunt importante. Vă recomandăm să le citiți  cu atenție.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm,  utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs.  în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea  acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să  vă furnizăm aceste informații.

Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă  pentru noi. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin,  facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim  informații unor părți terțe fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu  luăm decizii exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dvs.

Prin vizitarea site-ului, achiziționarea produselor și/sau serviciilor noastre sau prin  interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de  comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această  Politică de confidențialitate și consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopuri  publicitare sau de marketing, așa cum am descris mai jos în secțiunile dedicate  Marketing-ului și Publicității. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta

Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile sau produselor noastre.

2. Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care  puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează  controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice  site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

3. Cine suntem noi?

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT AIFTINCA IONELA , cu sediul în B-dul George Enescu nr. 3, Botoşani,  cod fiscal 23922328, este responsabilă de  prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau  din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal.  Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să  implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja  informațiile dvs. personale.

4. Cine sunteți dvs?

Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a produselor și/sau serviciilor  noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii, vizitatorul site-ului  sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, sunteți o persoană  vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet  transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu  ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita  informații, accesați Secțiunile 7, 10 și 11 din prezentul document.

5. Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția  datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub  denumirea de GDPR și următoarele principii: ü Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința  informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.  ü Controlul vă aparține

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale  pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi. Pentru mai multe  informații, accesați Secțiunile 7, 10 și 11 din prezentul document.   ü Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri  compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu  legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt  corecte, complete și actualizate. ü Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm  cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web,  nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

6. Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate  actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe  care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

7. Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs sau doriți să vă  exercitați drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă aveți  îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne  puteți scrie la adresa de e-mail: avocat.aiftinca@gmail.com.

8. Informațiile Dvs.

8.1. Ce fel de informații colectăm despre tine?

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne  contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne puteți comunica  următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs sau din alte surse,  cum ar fi:

 • Numele și prenumele
 • Vârsta
 • Adresa de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Funcția pe care o aveți în cadrul companiei
 • Parola

Cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea  unui formular de pe site). Majoritatea informațiile sunt cele descrise mai sus, dar pot  exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate),  cum ar fi de exemplu, informațiile privind achizițiile și interesele.

Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele  informații, în funcție de circumstanțe:

 • Modul în care interacționați cu site-ul/site-urile nostru/noastre sau cu reclamele (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul);
 • Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;
 • Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
 • Interacțiunile dintre dvs. și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);
 • Informații pe care le colectăm despre dvs. de la alte companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dvs. sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme de publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul respectiv).

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Locația
 • Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

8.2. De ce colectăm aceste informații?

Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs. și noi;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • În scopuri analitice și de cercetare;
 • Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele;

8.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Putem utiliza următoarele temeiuri legale, în funcție de cazul concret:

 • Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

Cu toate acestea, rețineți că în situația în care sunteți client al nostru, putem trimite mesaje promoționale (marketing direct) cu privire la bunuri și servicii similare, fără a avea nevoie de consimțământ, în temeiul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 506/20014. Însă, în toate cazurile, vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în  orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de  e-mail avocat.aiftinca@gmail.com.

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs și noi;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile dvs.

În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și interesele dvs. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dvs., nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare.

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale (ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe

o perioadă de 10 ani sau furnizarea anumitor informații organelor și instituțiilor publice abilitate);

 • În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau ale altei persoane fizice;

Rețineți faptul că obținerea consimțământului nu este obligatorie, iar noi vom proceda  la obținerea consimțământului din partea dvs. doar în situațiile în care nu reușit să  utilizăm un alt temei legal.

8.4. Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii  scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima  interacțiune cu noi.

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din  sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri  de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada  care ne este impusă de lege.

8.5. Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți?

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau  altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești  terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem  clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom  asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei  juridic.

De exemplu, am putea furniza datele dvs. către alte companii, precum furnizorii de  servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o  relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele  dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele dvs. către parteneri de afaceri ca urmare a unui  efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care  va include transferul datelor dvs.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor           dvs, ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către  parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și  în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic  European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom  asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul  tău explicit sau alt temei legal.

9. Care sunt drepturile dvs.?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs prin prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail

(avocat.aiftinca@gmail.com). Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dvs, vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dvs.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs
 • Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)

În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.
 • Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs. Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:

 • Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: aiftinca@gmail.com.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

10. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail avocat.aiftinca@gmail.com.

De asemenea, datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt:

 

Nume:

 

Ionela Aiftinca
Adresă e-mail:

 

avocat.aiftinca@gmail.com
Telefon:

 

+074.5191020

 

Felicitări! Ați ajuns la final. Vă mulțumim că v-ați făcut timp pentru a afla cum vă protejăm datele cu caracter personal!

 

Meniu