Onorariile

Cabinetul de avocatură percepe un onorariu pentru activitățile desfășurate în folosul clientului, care poate să includă şi toate cheltuielile necesare. Un astfel de onorariu diferă de la o situație la altăfiind calculat în raport cu particularităţile cazului respectiv.

Onorariul se stabileşte prin acordul părţilor, fiind menţionat în contractul de asistenţă.

Onorariul de avocat se cuantifică prin raportare la dificultatea, amploarea şi durata cazului, având în vedere elemente  timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit, natură, noutatea şi dificultatea cazului, importanţa intereselor în cauză, avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului  urmare a muncii depuse de avocat, constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performanțe

Există mai multe tipuri de onorarii pe care părţile le pot conveni, în funcţie de particularităţile situaţiei date.

Onorarii orare. Avocatul stabilește o suma fixă aferentă intervalului orar în care își prestează serviciile. O astfel de consultație juridică poate avea loc şi prin mijloace de comunicare la distanţă, în cazul în care clientul nu se poate deplasa la cabinetul de avocatură.

Onorarii fixe sau forfetare. După cum este şi numele sau, acest onorariu este fix, stabilit de avocat încă de la începutul colaborării pentru un anumit serviciu pe care acesta îl prestează în favoarea clientului.

Onorarii de succes.

Onorarii compuse. Acestea pot fi o combinare a celor trei anterior menționate.

Onorarii periodice. Aceste onorarii sunt potrivite pentru clienții careprin natură activităţii desfăşurate, necesită consultanţă şi/sau reprezentare cu caracter de continuitate, stabilirea unor onorarii aferente unei perioade determinate, fiind adecvată şi convenabilă ambelor părţi.

Meniu